Ongelukken met ladders en trappen (verplaatsbaar klimmateriaal) is een feit. Daarom is voor deze arbeidsmiddelen een periodieke keuring en inspectie verplicht gesteld. In de praktijk komt het erop neer dat dit een keer per jaar zal moeten gebeuren. Deze frequentie wordt ook gehanteerd door ISO (kwaliteit) en VCA (veiligheid)

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • controle compleetheid en afmetingen
 • controle type en waarschuwingsstickers
 • visuele inspectie materiaal & vervuiling
 • visuele inspectie mechaniek/scharnierpunten e.d.
 • administratie (certificaat opmaken)

Wij keuren en certificeren uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens de geldende normen. Wanneer uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

Keuren Rolsteigers

Rolsteigers hebben een hoog ongevalrisico. Steigers worden veelvuldig in en uit elkaar gehaald. Hierdoor is slijtage een van de oorzaken dat steiger niet 100% veilig is. Daarnaast is het regelmatige vervoer daarbij is de kans op beschadigen en zelfs doorknikken erg groot. Maar ook gemak en nonchalance bij het opbouwen en in het gebruik, of het weglaten van onderdelen(leuningen, stabilisatoren) is vaak de oorzaak van ongelukken. De periodieke inspectie is daarom gericht op de compleetheid en de technische staat van de rolsteiger. Elk onderdeel word apart beoordeeld en geïnspecteerd.

Ongevallen met trappen en ladders

Gemiddeld om de andere werkdag wordt er in Nederland aan de Inspectie SZW een ernstig ongeval van een werknemer door een val van een ladder of trap gemeld. Verreweg de meeste daarvan worden opgenomen in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijden er 3-4 werknemers per jaar, en houden er ruim 20 per jaar permanent letstel aan over. De ladder en trap behoren daarmee tot de risicovolle arbeidsmiddelen.

Uit de analyse van de aan de Inspectie SZW gemelde arbeidsongevallen van 1998-2009 blijkt dat de slachtoffers de volgende werkzaamheden aan het verrichten waren op een ladder of trap:

 • Schoonmaken/schilderen 11%
 • Werken met handgereedschap – gemechaniseerd 3%
 • Werken met handgereedschap – niet gemechaniseerd 5%
 • Hanteren van objecten – (de-)installeren/repareren Hanteren van objecten 20%
 • constructie-/bouw gerelateerde werkzaamheden 11%
 • Klimmen/dalen met iets in de hand 11%
 • Klimmen/dalen zonder iets in de hand of onbekend 32%
 • Overige specifieke fysieke activiteiten (zoals inspecteren/afstellen/meten) 6%

Oorzaken van val van ladder of trap:

 • Verkeerde plaatsing arbeidsmiddel (hoek, borging tegen wegglijden, overstek) 39%
 • Verlies van lichaamscontrole/evenwicht 30%
  (houdt o.a. verband met vaardigheid, ongeschikte werkzaamheden op de ladder, de tijdsduur ervan, de omgeving, weersomstandigheden, schoeisel, etc.)
 • Ondeugdelijk arbeidsmiddel/verkeerde type of afmeting ladder 23%
 • Verkeerde positie van persoon op ladder/trapje (te ver reiken) 9%
 • Gevaarlijke opstelplaats (aanrijdgevaar, aanstootgevaar) 6%
 • Ongeschikt steloppervlak 4%

Wij van KeurigKeuren keuren en certificeren uw arbeidsmiddelen volgens de NEN-normen. Wanneer uw arbeidsmiddelen volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Elk gekeurd arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een Rapportage met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.