KeurigKeuren ondersteund u graag om aan de NEN-normen te voldoen.

Bedrijven ZZP’ers VCA en de NEN 3140 Keuring

ZZP’ers worden een steeds grotere groep in de Bouw & Industrie. Veel bouwbedrijven en opdrachtgevers in Nederland en Europa eisen van de door hun ingehuurde ZZP’ers dat zij het VCA veiligheids diploma hebben en dat het door hun te gebruiken gereedschap gekeurd is. Vaak gebeurt dit op het laatste moment als de opdrachtgever dit eist. Door jaarlijks het gereedschap te laten keuren wordt voorkomen dat u van de bouw of het project word weggestuurd. Tevens vinden wij dat het professioneel overkomt bij de opdrachtgever en nog belangrijker is de veiligheid voor de gebruikers.

Bedrijven met personeel zijn verplicht al hun arbeidsmiddelen te keuren

De wet is hier heel duidelijk in: alle machines en apparaten, die door slijtage als gevolg van gebruik minder veilig worden, moeten periodiek gekeurd worden. Dat zijn er dus heel veel.  Voor iedereen staat veiligheid voorop. Maar het is niet altijd duidelijk hoe veilig uw apparaat (nog) is. Neem daarom geen risico en laat uw machines en gereedschap jaarlijks keuren door een erkend keur bedrijf. Dat voorkomt ongelukken.

Keuring Valbeveiliging

Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplichting (Arbobesluit Artikel 7.4a) en hieruit volgt derhalve meteen dat de werkgever als eigenaar/beheerder hiervoor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen. Keuring en inspectie van valbeveiliging mag echter niet zomaar door iedereen gebeuren (Arbobesluit artikel 7.6). Het is wettelijk zo geregeld dat alleen personen/bedrijven, welke door de fabrikant van een middel of systeem zijn aangewezen, deze middelen ook mogen keuren.

Zorgvuldig gebruik en onderhoud

Controleer visueel voor gebruik gordel en lijnen op mogelijke gebreken zoals verbuiging van metaaldelen, losse draden, scheurtjes en ernstige vervuiling.Gebruik lijnen en toebehoren nooit voor ander doeleinden.